Γραφείο


Από το έτος 1973 παρέχουμε νομικές υπηρεσίες στην Χαϊδελβέργη αντιμετωπίζοντας κυρίως νομικά ζητήματα αστικού δικαίου με διεθνείς προεκτάσεις.

Για τα νομικά θέματα που σας απασχολούν είμαστε στο πλευρό σας ως αξιόπιστοι και ικανοί σύμβουλοι σε πολυάριθμους τομείς του δικαίου, όπως δίκαιο συμβάσεων, εμπορικό, οικογενειακό, εργατικό, κληρονομικό, δίκαιο μισθώσεων και δημοσίων έργων.

Σε υποθέσεις, που απαιτούν την εφαρμογή αλλοδαπού δικαίου και την γνώση ξένων γλωσσών, παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας.

Η συνεχώς διευρυνόμενη διεθνοποίηση της οικονομίας έχει επιπτώσεις σε όλες - ακόμα και στις μικρές και μικρομεσαίες – επιχειρήσεις. Ως εκ τούτου αυξάνεται συνεχώς η σημασία του διεθνούς δικαίου τόσο για την αντιμετώπιση επιχειρηματικών προβλημάτων όσο και για την κατάρτιση εμπορικών και οικονομικών συμβάσεων.