Δίκαιο Aκινήτων


Η απόκτηση ακινήτου αποτελεί την δημοφιλέστερη περιουσιακή επένδυση. Γι΄αυτό είναι σκόπιμο η αγορά ακινήτου καθώς και η κατάριση συμβάσεων μίσθωσης, κατοικίας ή εμπορικής, να συνοδεύεται από νομική συμβουλή. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται σε θέματα κληρονομικού δικαίου με διεθνείς προεκτάσεις, όταν αυτά αφορούν ακίνητα. Οι συνεργάτες μας διαθέτουν πολυετή πείρα στον τομέα των ακινήτων, ώστε να σας συνοδεύσουν με έξυπνες και αποτελεσματικές λύσεις από την αγορά έως την εκποίηση του ακινήτου σας.

Δικηγόροι:

  • Eberhard Gretz