Οικογενειακό δίκαιο, Διαζύγια


Έναν βασικό τομέα δραστηριοποίησής μας αποτελεί το οικογενειακό δίκαιο:

    • Διαζύγιο και διατροφή
    • Συμβάσεις οικογενειακού δικαίου
    • Διεθνές οικογενειακό δίκαιο
    • Απαγωγές ανηλίκων

Δικηγόροι:

    • Gerda Trautmann-Dadnia