Εμπορικό Δίκαιο


Η κατάρτιση των σύγχρονων συμβάσεων χαρακτηρίζεται από δυο στοιχεία: από την εφαρμογή περισσότερων δικαίων, καθώς η επιχειρηματική δραστηριότητα εξαπλώνεται πέρα από τα εθνικά σύνορα και από την αναγκαιότητα εύρεσης έξυπνων και ευέλικτων λύσεων σε πολύπλοκες και απαιτητικές καταστάσεις.

Συντάσσουμε και ελέγχουμε όλες τις εμπορικές συμβάσεις, συμβάσεις κοινοπραξίας, πώλησης και συγχώνευσης εταιριών καθώς και συμβάσεις αγοράς και συντήρησης λογισμικού.

Δικηγόροι:

  • Tim Bäuerle
  • Despina Triantou