Νέες Τεχνολογίες


Η ραγδαία επιστημονική και τεχνολογική εξέλιξη έχει οδηγήσει διεθνώς στην ταχύτατη ανταλλαγή πληροφοριών. Παράλληλα με την εξέλιξη των νέων τεχνολογιών καθίσταται αναγκαία η προστασία της πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας καθώς και των αποτελεσμάτων της επιστημονικής έρευνας.

Η αξιοποίηση των επιστημονικών και τεχνολογικών επιτευγμάτων στην επιχείρηση αποτελεί μια πρόκληση, κατά την οποία συνοδεύουμε τους πελάτες μας υπεύθυνα και αποτελεσματικά από την σύσταση της επιχείρησής τους, τις επενδύσεις και την χρηματοδότησή της έως την προστασία της πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, της έρευνας και της ευρεσιτεχνίας.

Δικηγόροι:

  • Tim Bäuerle
  • Despina Triantou